مجتمع آموزشی جماران اداره آموزش و پرورش منطقه 11 تهران

تصاویر برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مجتمع جماران

جلسات شورای آموزشی مجتمع با حضور جناب آقای دکتر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش و جناب آقای نوروزی

تقدیر از دانش آموزان نمونه پایه های هفتم و هشتم سال تحصیلی 94-93