مجتمع آموزشی جماران اداره آموزش و پرورش منطقه 11 تهران

تصاویر راهپیمایی 22بهمن و اردوهای تفریحی

تصاویر اردوگاه ایثار 1390

تصاویر اردوی شنا

تصاویر اردوهای نوروزی مجتمع آموزشی جماران

برنامه اردوی آماده سازی دانش آموزان سال تحصیلی 92