مجتمع آموزشی جماران اداره آموزش و پرورش منطقه 11 تهران

ثبت نام

**شرایط ثبت نام دوره اول متوسطه (راهنمایی سابق)**

 مصاحبه حضوری
شرط معدل
کپی شناسنامه + 2 قطعه عکس
کارنامه نوبت اول و یا خرداد ماه

 


 

**شرایط ثبت نام دوره دوم متوسطه (دبیرستان سابق)**

رشته های علوم ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی

مصاحبه حضوری
شرط معدل
کپی شناسنامه + 2 قطعه عکس
کارنامه نوبت اول و یا خرداد ماه


**شرایط ثبت نام در دوره پیش دانشگاهی**

رشته ی ریاضی فیزیک

مصاحبه ی حضوری
شرط معدل